4 KROKI DO SPORZĄDZENIA EKSPERTYZY BOTANICZNEJ

Poniżej przedstawiamy 4 kroki, jakie rolnik lub zarządca powinien podjąć, aby uzyskać dopłaty w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014 – 2020.

Jest to kompendium wiedzy jaką powinieneś mieć przed przystąpieniem do pakietu botanicznego. Istotna jest wiedza w zakresie wymogów jakie należy wypełniać aby otrzymywać dopłaty.

 • Ekspert przyrodniczy/doradca rolnośrodowiskowy wskazuje możliwe pakiety i warianty przyrodnicze
  Po konsultacji z rolnikiem doradca rolnośrodowiskowy lub ekspert przyrodniczy botanik wskazuje i doradza jaki pakiet rolnośrodowiskowo klimatyczny będzie najodpowiedniejszy w danym przypadku. We wstępnej analizie bardzo ważne jest jaką historię mają grunty, gdyż muszą to być tak zwane trwałe użytki zielone (TUZ) w okresie nie krótszym niż 5 lat wstecz. Istotne jest również czy dana działka leży w obszarze Natura 2000. Pakiet botaniczny może być realizowany zarówno na łąkach położonych w Naturze 2000 jak i poza Naturą.
 • Następnie rolnik lub zarządca konsultuje możliwość wykonania ekspertyzy botanicznej
  Jak znana jest historia działki i niema przeciwwskazań do przystąpienia do pakietu botanicznego ekspert botanik przedstawia wymogi jakie rolnik musi spełniać to znaczy prowadzić wypas lub kosić łąki w odpowiednim czasie. Wypełnianie tych wymogów jest warunkiem przystąpienia do programu.
 • Ekspert botanik wykonuje inwentaryzację botaniczną i kwalifikuje łąkę do odpowiedniego pakietu
  Jeżeli rolnik akceptuje wymogi przystąpienia do pakietów botanicznych następnie ekspert przyrodniczy botanik przystępuje do sporządzenia ekspertyzy botanicznej. Ekspertyza taka wykonywana jest zgodnie z metodyką i jej celem jest stwierdzenie roślin kwalifikujących do jednego z pakietów botanicznych.
 • Botanik sporządza ekspertyzę przyrodniczą siedliskową. Przekazuje ją rolnikowi i doradcy.
  Po inwentaryzacji i badaniach terenowych ekspert botanik sporządza ekspertyzę botaniczną, która jest niezbędna do otrzymania płatności rolno-środowisko-klimatycznych.
Opinia botaniczna