Inwentaryzacja przyrodnicza flory i siedlisk

Inwentaryzacja przyrodnicza flory i siedlisk jest to spis gatunków występujących na danym obszarze. Wykonuje się ją przede wszystkim w celach:

  • planistycznych
  • dokumentacyjnych
  • ochronnych
  • w procesach inwestycyjnych.

Rzetelna i fachowo przygotowana inwentaryzacja przyrodnicza pomaga w powyższych procesach uniknąć błędów już na etapie wstępnego planowania.

Wykonujemy inwentaryzacje flory, w tym inwentaryzacje dendrologiczne, głównie gatunków objętych ochroną prawną oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Korzyści z wykonana inwentaryzacji botanicznej:

  • prawidłowe rozpoznanie roślinności i zakwalifikowanie siedliska
  • wiedza na temat siedliska może przyczynić się do podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji inwestycji już na etapie planowania
  • uniknięcie opóźnień w realizacji przedsięwzięcia
  • przygotowanie niezbędnych pozwoleń i dokumentacji
  • uniknięcie zniszczenia gatunków chronionych
  • prowadzone prace inwestycyjne są realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

Bezpłatna wycena

 
1 Start 2 Complete