Autor wpisu

Radek

GPS w pracy botanika

Poznaj nowoczesne narzędzie w pracy eksperta botanika bez których nie może obejść się podczas wykonywania inwentaryzacji botanicznej

28 - 01 - 2018
Podstawowym narzędziem bez którego botanik, nie wybiera się w teren jest odbiornik GPS.Dla botanika jest to osobne narzędzie, o wysokiej dokładności, wykorzystujące czułe anteny śrubowe oraz odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Botanik w odbiorniku GPS zaznacza miejsca występowania interesujących go gatunków flory oraz siedlisk przyrodniczych.

Pewnie wielu z Was wyobraża sobie eksperta botanika jako osobę z lupą w ręku oraz pożółkniętym zielnikiem pod pachą. Oczywiście są to niezbędne narzędzia w pracy botanika, jednak zawód ten nie oprał się próbie czasu. Obecnie botanik w swojej pracy terenowej i kameralnej korzysta z wielu narzędzi ułatwiających wykonywanie codziennych czynności.

GPS w pracy eksperta botanika PROW

Podstawowym narzędziem bez którego botanik, nie zapędza się w teren jest odbiornik GPS. Każdy z Was posiada taki odbiornik w swoim smartphonie. Dla botanika jest to osobne narzędzie, o znacznie większej dokładności, wykorzystujące czułe anteny śrubowe oraz odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Botanik w odbiorniku GPS zaznacza miejsca występowania interesujących go gatunków flory oraz siedlisk przyrodniczych. Dokładność w pracy botanika jest bardzo ważna. Często specjalista ds. flory współpracuje z projektantami budowlanymi, którzy wymagają dokładnej lokalizacji zinwentaryzowanych chronionych gatunków roślin, celem ich ominięcia np. przy lokalizacji drogi czy linii elektroenergetycznej.

kocanki piaskowe Fot. GPS Garmin 62s w pracy botanika. Źródło: Botanik Szczecin.

Wizualizacja danych zinwentaryzowanych gatunków i siedlisk przyrodniczych przedstawiona na mapie

Wyniki swojej pracy, czyli miejsca występowania zinwentaryzowanych gatunków flory i siedlisk przyrodniczych botanik gromadzi w specjalnych systemach baz danych. Są to systemy, które oprócz atrybutów opisowych czyli np. nazwy gatunku, kodu siedliska przechowują informację o położeniu oraz kształcie i geometrii zinwentaryzowanych gatunków i siedlisk w terenie. Systemy te nazywane GIS z ang. geographic information system wykorzystywane są także do wizualizacji zebranych danych o gatunkach i siedliskach w formie graficznej na mapach. Ekspert botanik PROW może również skorzystać z już dostępnych baz danych przestrzennych takich jak geoportal.gov.pl, baza danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska geoserwis.gov.pl czy baza danych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych bdl.lasy.gov.pl np. przy ustaleniu lokalizacji zinwentaryzowanych gatunków roślin względem działek ewidencyjnych czy form ochrony przyrody takich jak Natura 2000.

QGIS Fot. Przykład zastosowania programu QGIS w pracy botanika. Źródło: Botanik Szczecin.

Praca eksperta botanika w programie rolno środowiskowo klimatycznym PROW 2014 – 2020

Systemy GIS są formą komunikacji pomiędzy specjalistą przyrodnikiem botanikiem a rolnikiem czy inwestorem budowlanym. Dzięki ich wykorzystaniu możemy przekazać miejsca występowania zinwentaryzowanych gatunków flory inwestorowi, w wybranym formacie plików czy pokazać miejsca pozostawione bez koszenia rolnikowi, na działce rolnej zakwalifikowanej do programu rolno środowiskowo klimatycznego PROW 2014 – 2020.

zaznaczenie działki Fot. Wynik pracy specjalisty botanika dla działki zakwalifikowanej dla płatności PROW 2014 - 2020, na żółto zaznaczone miejsca pozostawione bez koszenia. Źródło: botanik.szczecin.pl

Nowoczesne technologie, mogą pomóc botanikowi również przy diagnozie stanu siedlisk, kondycji upraw czy lasów. To czego nie widać gołym okiem botanik może zauważyć na zdjęciach lotniczych czy satelitarnych, wykorzystujących oprócz zakresów światła widzialnego zakres bliskiej podczerwieni. Rośliny z zahamowaną produkcją chlorofilu są inaczej reprezentowane na takich zdjęciach, intensywność barwy czerwonej dla roślin o gorszej kondycji jest mniejsza niż w przypadku roślin z optymalną produkcją chlorofilu.

zdjęcie lotnicze Fot. Zastosowanie zdjęcia lotniczego w barwach bliskiej podczerwieni w ocenie stanu upraw. Źródło: iwing.pl

Wykorzystanie różnych kanałów spektralnych, zdjęć lotniczych oraz czujników skanowania laserowego pozwalają nawet na jednoznaczną identyfikację siedlisk przyrodniczych. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z programu naukowego HabitARS habitars.pl, wykorzystującego narzędzie teledetekcyjne przy identyfikacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Mam nadzieję, że w tym tekście obaliłem mit o botaniku jako najnudniejszym zawodzie świata, w którym nowoczesne technologie nie mają miejsca bytu. Jeśli interesujesz się roślinami, a przy okazji chciałbyś poznać przedstawione w artykule narzędzia w praktyce zapraszamy do współpracy z zespołem www.botanik.szczecin.pl