Dokumentacja przyrodnicza siedliskowa PROW

Dokumentacja przyrodnicza siedliskowa na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

Jednym z obszarów dokumentacji siedliskowej i chronionych gatunków roślin, w których działa zespół Botanik Szczecin jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, a dokładniej działanie rolno – środowiskowo – klimatyczne. Sporządzamy niezbędną dokumentację oraz współpracujemy z doradcami rolno – środowiskowymi w celu kompleksowej obsługi naszych klientów.

Warunkiem przyznania płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej dla wyżej opisanych wariantów siedliskowych jest posiadanie przez rolnika lub zarządcę dokumentacji przyrodniczej siedliskowej (ekspertyzy botanicznej) sporządzonej przez eksperta botanika. Ekspertyza ta jest załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej.

Korzyści wynikające z wykonania ekspertyzy botanicznej PROW 2014-2020

  • Ekspert przeprowadza ekspertyzę botaniczną w celu stwierdzenia wymaganych w poszczególnych pakietach gatunków roślin
  • Ekspertyza ta jest podstawą dokumentacji przyrodniczej
  • Ekspertyza botaniczna jest obowiązkowym dokumentem do uzyskania dofinansowania w ramach działania rolno – środowiskowo – klimatycznego PROW 2014 - 2020

Bezpłatna wycena

 
1 Start 2 Complete