Blog botanicznych - czyli trochę o roślinkach... i nie tylko

28 - 01 - 2018
Autor wpisu

Radek

Poznaj nowoczesne narzędzie w pracy eksperta botanika bez których nie może obejść się podczas wykonywania inwentaryzacji botanicznej

Podstawowym narzędziem bez którego botanik, nie wybiera się w teren jest odbiornik GPS.Dla botanika jest to osobne narzędzie, o wysokiej dokładności, wykorzystujące czułe anteny śrubowe oraz odporne n

GPS w pracy botanika
20 - 10 - 2016
Autor wpisu Tomek's picture

Tomek

Co decyduje o zakwalifikowaniu działki do wariantu? O ogólnych i szczegółowych kryteriach kwalifikacji do wariantów siedliskowych

Gatunkami wskaźnikowym nazywamy gatunki roślin i motyli, umieszczone na liście gatunków kwalifikujących do danego wariantu siedliskowego

Botanik Szczecin. Aster gawędka Aster amellus  ‒ gatunek kwalifikujący do wariantu 4.3./5.3. Murawy w ramach PROW 2014-2020
13 - 10 - 2016
Autor wpisu Tomek's picture

Tomek

Jaki wariant siedliskowy PROW 2014-2020 wybrać, żeby otrzymać najwyższą płatność?

Czym są pakiety przyrodnicze i warianty siedliskowe „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020?

Dzwonek rozpierzchły Campanula patula gatunek kwalifikujący do wariantu 4.5./5.5. Półnaturalne łąki świeże w ramach PROW 2014-2020